halfjaarlijkse trainingen en symposia, kennisdeling

Elk half jaar wordt er een training voor geïnteresseerde muzikanten georganiseerd. Deze trainingen worden gegeven door de vergevorderde workshopleiders met specifieke ervaring in dit domein, docenten van het Koninklijk Conservatorium (van de Master NAIP), en door zorgprofessionals van Lister. De trainingen gaan over muzikale werkvormen, creative music making en bandcoaching. 

Door de zorgprofessionals van de Lister Academie wordt rond thema’s getraind op werken met de doelgroep. De samenwerking tussen zorgprofessionals enerzijds en workshopleiders/docenten anderzijds komt bij elke training aan de orde. 

Daarnaast zullen we na elke training inventariseren waar de behoefte van de aangesloten organisaties en musici ligt, en daar per keer op inspelen. Dat maakt dat een blauwdruk van het trainingsprogramma niet op voorhand vastligt. 

Als afsluiting van de trainingen vindt elk half jaar een symposium plaats voor belangstellenden en bestaande en nieuwe organisaties. Voor de aangesloten organisaties vormt dit een uitwisselings- en kennisdelingsmoment; voor nieuwe belangstellenden een kennismaking. Muzorgski staat nadrukkelijk open voor iedereen die iets op het gebied van muziek en mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid doet om zich aan te sluiten.

halfjaarlijkse trainingen en symposia, kennisdeling