intervisie

Tussen de halfjaarlijkse live trainingen door vinden elke 5 à 6 weken online intervisiesessies met workshopleiders en ervaringsdeskundige peerworkers plaats, die gefaciliteerd worden door Muzorgski. In deze intervisiesessies brengt steeds iemand een casus uit de muzikale praktijk in. Die wordt besproken binnen de kaders van intervisie: collegiale uitwisseling tussen professionals waarbij de casus-inbrenger vooral vragen van de collega’s krijgt die het eigen oplossend vermogen stimuleren.

intervisie