subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie

Vanaf juli 2023 krijgt Muzorgski subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om Muzorgski t/m december 2024 verder te versterken. Speerpunten daarbij zijn:
brede kennisdeling / het organiseren van trainingen en intervisiesessies
groei en verduurzaming d.m.v. zakelijk en inhoudelijk advies en praktische organisatie
aanzwengelen (wetenschappelijk) onderzoek
inventarisatie van financieringsbronnen vanuit de zorg

Het is ontzettend fijn dat het FCP vertrouwen heeft in Muzorgski en dat dit fonds de verdere ontwikkeling wil ondersteunen.
Naast het FCP blijft de société Gavigniès zowel financieel als inhoudelijk ruimschoots betrokken.

subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *