training 30 mei 2022

Op 30 mei vond de tweede trainingsdag voor workshopleiders plaats in Akoesticum in Ede. Naast 20 muzikanten/workshopleiders ontmoetten ook de mensen van de betrokken (zorg)organisaties elkaar.
In de training maakten we veel muziek. We behandelden in actieve werkvormen mogelijke interventies en oplossingen rond veel voorkomende gedragspatronen van deelnemers aan workshops en we bespraken in een intervisiesetting actuele kwesties.
We verwelkomden nieuwe initiatieven en organisaties, wisselden de stand van zaken uit rond lopende projecten en plannen, en we smeedden nieuwe plannen en samenwerkingen.

Elk half jaar vindt er een nieuwe training plaats.

training 30 mei 2022