kenmerken van de Muzorgski-activiteiten

De kenmerken van de Muzorgski-activiteiten

  • de activiteiten hebben tot doel om samen met mensen met psychische of psychosociale  kwetsbaarheid[1]op een serieuze en volwaardige manier muziek te maken
  • muzikale artisticiteit en hoogwaardig muziekmaken staan centraal, met ruimte voor talentontwikkeling
  • de activiteiten worden (be)geleid door professionele muzikanten 
  • deelname aan de activiteiten is serieus en niet vrijblijvend 
  • er zijn nergens specifieke therapeutische doelen en activiteiten in het muziekmaken te bekennen[2]
  • gelijkwaardigheid bij het muziekmaken en inclusie zijn essentieel
  • het tot stand komen van nieuwe sociale structuren is een belangrijk neveneffect 
  • er is een duidelijke en grote behoefte bij de doelgroep(en) aan deze activiteiten

[1] psychische kwetsbaarheid is meestal psychiatrische problematiek en/of verslaving, psychosociale problematiek is psychische problemen met een sociale component/oorzaak, en gaat dus over armoede/ dakloosheid, door opeenstapeling de grip op het dagelijks leven verloren zijn etc. 

[2] dat wil niet zeggen dat er ook geen therapeutisch effect is! Maar er zit geen therapeutische component in de inhoudelijke doelen 

Voor alle deelnemers aan deze activiteiten geldt dat zij een psychiatrische en/of (psycho)sociale kwetsbaarheid hebben. Sommigen wonen begeleid, sommigen zijn ex-dakloos, anderen leven zelfstandig maar krijgen ambulante zorg, weer anderen leven buiten het circuit van de geestelijke gezondheidszorg en willen daar niets (meer) mee te maken hebben.
Voor het overgrote deel van de deelnemers geldt dat zij een zeer beperkt sociaal leven leiden, weinig om handen hebben, en meestal maar ten dele in de maatschappij meedraaien. 
Sommige deelnemers hebben een achtergrond van verslaving, waar zij uit hebben weten te geraken. Voor deze groep geldt dat met het achter zich laten van de verslaving ook het bijbehorende sociale netwerk, hoe wankel ook, weggevallen is, en dat het zaak is om actief weg te blijven bij dat netwerk om terugval in de verslaving te voorkomen. 

De deelnemers komen gedeeltelijk via de betrokken ggz-organisaties, deels via hun eigen contacten. Veel cliënten van de betrokken ggz -organisaties maken zelf muziek. Voor hen was en is muziek een belangrijke factor in hun leven. Een aantal van deze cliënten kan, met begeleiding, de weg vinden naar muziekcultuur en muziekactiviteiten in hun eigen omgeving. Maar een heel aantal van deze cliënten vindt niet wat zij zoekt of wat hen aanspreekt in het bestaande aanbod. De drempel is te hoog door de afstand, in kilometers en gevoelsmatig, de mensen die er komen, en door het specifieke aanbod van activiteiten en muziek. Vaak is dat aanbod te vrijblijvend en te veel gericht op “gewoon maar wat samen spelen”. Deze activiteiten zijn vaak wat amateuristisch, en de toegang ertoe is duister. 
Reguliere muziekles is meestal te duur voor deze kwetsbare groep. 

kenmerken van de Muzorgski-activiteiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *