kenmerken van de Muzorgski-activiteiten

  • de activiteiten hebben tot doel om samen met mensen met psychische of psychosociale  kwetsbaarheid[1]op een serieuze en volwaardige manier muziek te maken
  • muzikale artisticiteit en hoogwaardig muziekmaken staan centraal, met ruimte voor talentontwikkeling
  • de activiteiten worden (be)geleid door professionele muzikanten 
  • deelname aan de activiteiten is serieus en niet vrijblijvend 
  • er zijn nergens specifieke therapeutische doelen en activiteiten in het muziekmaken te bekennen[2]
  • gelijkwaardigheid bij het muziekmaken en inclusie zijn essentieel
  • het tot stand komen van nieuwe sociale structuren is een belangrijk neveneffect 
  • er is een duidelijke en grote behoefte bij de doelgroep(en) aan deze activiteiten

kenmerken van de Muzorgski-activiteiten

Geef een reactie