Muzorgski brengt partijen bij elkaar die op een serieuze en niet-therapeutische manier muziek maken met mensen met een psychische of (psycho-)sociale kwetsbaarheid. Muzorgski bundelt en versterkt de kennis en activiteiten van bestaande en nieuwe organisaties.

Sluit je aan als organisatie of als workshopleider Ik doe mee!


Muzorgski maakt zich sterk voor instellings-overstijgende belangen zoals:

 • onderlinge samenwerking Mystifiers 07/2019
 • training van musici
 • intervisiesessies met workshopleiders en ervaringsdeskundige peerworkers
 • kennisuitwisseling via symposia en presentaties
 • zakelijke advisering van aangesloten organisaties
 • inhoudelijke advisering van aangesloten organisaties
 • het opzetten en begeleiden van nieuwe initiatieven
 • het faciliteren en adviseren van nieuw op te zetten initiatieven vanuit de bestaande ervaringen
 • inhoudelijke verdieping van bestaande programma’s
 • het laten doen van (wetenschappelijk) onderzoek
 • het organiseren van optredens
 • het bieden van een platform voor zowel musici (“uitzendbureau”) als organisaties (“hoe doen jullie dat?”)


 • Waarom Muzorgski?
  Muziek maken verbindt. Met muziek kun je zonder woorden communiceren. Muziek is een krachtig middel voor zelfexpressie. Door samen muziek te maken worden mensen gehoord en gezien, als zichzelf. Dat bevordert persoonlijk, functioneel en maatschappelijk herstel.

  Optreden MystifiersVoor wie?
  Voor alle deelnemers aan deze activiteiten geldt dat zij een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid hebben. Sommigen wonen begeleid, sommigen zijn ex-dakloos, anderen leven zelfstandig maar krijgen ambulante zorg, weer anderen leven buiten het circuit van de geestelijke gezondheidszorg en willen daar niets mee te maken hebben.
  Voor het overgrote deel van de deelnemers geldt dat zij een zeer beperkt sociaal leven leiden, weinig om handen hebben, en niet volwaardig in de maatschappij meedraaien. 
  lees verder