Muzorgski brengt partijen bij elkaar die op een serieuze en niet-therapeutische manier muziek maken met mensen met een psychische of (psycho-)sociale kwetsbaarheid. Muzorgski bundelt en versterkt de kennis en activiteiten van bestaande en nieuwe organisaties.

Muzorgski werkt graag samen met iedereen die bij onze doelstellingen past. Heb je een project of een idee, of wil je iets vragen? Ik ben enthousiast!

waarom

Muziek maken verbindt. Met muziek kun je zonder woorden communiceren. Muziek is een krachtig middel voor zelfexpressie. Door samen muziek te maken worden mensen gehoord en gezien, als zichzelf. Dat bevordert persoonlijk, functioneel en maatschappelijk herstel. 

wie

Tot nu toe zijn aan Muzorgski verbonden:

wat

Muzorgski brengt partijen bij elkaar die op een serieuze en niet-vrijblijvende manier muziek maken met mensen met een psychische of (psycho-)sociale kwetsbaarheid. 
Muzorgski bundelt en versterkt de activiteiten van bestaande en nieuwe organisaties. Muzorgski maakt  zich sterk voor instellings-overstijgende belangen zoals: 

 • - onderlinge samenwerking
 • - training van musici
 • - intervisiesessies met workshopleiders en ervaringsdeskundige peerworkers
 • - kennisuitwisseling via symposia en presentaties
 • - zakelijke advisering van aangesloten organisaties 
 • - inhoudelijke advisering van aangesloten organisaties
 • - het opzetten en begeleiden van nieuwe initiatieven
 • - het faciliteren en adviseren van nieuw op te zetten initiatieven vanuit de bestaande ervaringen
 • - inhoudelijke verdieping van bestaande programma’s
 • - het laten doen van (wetenschappelijk) onderzoek
 • - het organiseren van optredens
 • - het bieden van een platform voor zowel musici (“uitzendbureau”) als organisaties (“hoe doen jullie dat?”) 

gelijkwaardigheid

Bij alle activiteiten van Muzorgski staat gelijkwaardig muziek maken centraal. In creative music making zit dat ingebakken, omdat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee doet en elke inbreng onmisbaar is in het geheel. Of dat nou een complexe gitaarsolo is of een paar momenten waarop een schud-ei klinkt. Ieders rol en muzikale inbreng is even belangrijk, is de basis onder het muziek maken; muzikale ervaring en vaardigheden zijn ondergeschikt aan dat leidende gelijkwaardigheidsprincipe. Daarmee is het eigenaarschap van alle deelnemers gewaarborgd.
Ook bij de band-projecten staat gelijkwaardig muziekmaken altijd centraal.

Daarbij worden alle deelnemers aangesproken op hun verantwoordelijkheid, gestimuleerd in flexibiliteit en improvisatievermogen, aangemoedigd samen te werken, kortom: heel serieus genomen als mens en muzikant.

Door het erkennen van individuele muzikale behoeften en het streven naar artistieke kwaliteit, dragen we in belangrijke mate bij aan het psychisch welzijn en het dagelijks functioneren van de deelnemers.

Professionals en amateurs werken op basis van gelijkwaardigheid samen als ensemble om een optreden tot stand te brengen. Bij Muzorgski werkt iedereen nadrukkelijk op plekken buiten het zorgdomein, om in hoge mate bij te dragen aan de (sociale) inclusie van de muzikanten.