artikel: eenzaamheid & isolatie en de Muzorgski-initiatieven

 • herstel van symptomatologie (psychosomatische behandeling) 
 • herstel van maatschappelijke participatie
 • persoonlijk herstel (“je eigen nieuwe doelen gaan realiseren”)
 • normalisatie 
 • het verhogen van eigenwaarde (laag zieligheidsgehalte laten uitstralen = empowerment)
 • anderen ontmoeten / sociale interactie met nieuwe mensen / opbouwen van nieuwe netwerken 
 • zonder enige vorm van therapie met anderen betekenisvol samenwerken
 • volwaardig meedoen op zo hoog mogelijk niveau (wat dat dan ook per individu is)
 • met een doel bezig zijn > “winnen”
 • talentontwikkeling 
 • de activiteiten hebben tot doel om samen met mensen met psychische of psychosociale kwetsbaarheid op een serieuze en volwaardige manier muziek te maken 
 • talentontwikkeling, muzikale artisticiteit en hoogwaardig muziekmaken staan centraal
 • de activiteiten worden geleid door professionele muzikanten 
 • deelname aan de activiteiten is serieus en niet vrijblijvend 
 • er zijn nergens specifieke therapeutische doelen en activiteiten in het muziekmaken te bekennen
 • gelijkwaardigheid bij het muziekmaken en inclusie zijn essentieel
 • door de activiteiten komen nieuwe sociale contacten en netwerken tot stand. 
artikel: eenzaamheid & isolatie en de Muzorgski-initiatieven