gelijkwaardigheid

Bij alle activiteiten van Muzorgski staat gelijkwaardig muziek maken centraal. In creative music making zit dat ingebakken, omdat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee doet en elke inbreng onmisbaar is in het geheel. Of dat nou een complexe gitaarsolo is of een paar momenten waarop een schud-ei klinkt. Ieders rol en muzikale inbreng is even belangrijk, is de basis onder het muziek maken; muzikale ervaring en vaardigheden zijn ondergeschikt aan dat leidende gelijkwaardigheidsprincipe. Daarmee is het eigenaarschap van alle deelnemers gewaarborgd.
Ook bij de band-projecten staat gelijkwaardig muziekmaken centraal.

Daarbij worden alle deelnemers aangesproken op hun verantwoordelijkheid, gestimuleerd in flexibiliteit en improvisatievermogen, aangemoedigd samen te werken, kortom: heel serieus genomen als mens en muzikant.

Door het erkennen van individuele muzikale behoeften en het streven naar artistieke kwaliteit, dragen we in belangrijke mate bij aan het psychisch welzijn en het dagelijks functioneren van de deelnemers.

Professionals en amateurs werken op basis van gelijkwaardigheid samen als ensemble om een optreden tot stand te brengen. Bij Muzorgski werkt iedereen nadrukkelijk op plekken buiten het zorgdomein, om in hoge mate bij te dragen aan de (sociale) inclusie van de muzikanten.

gelijkwaardigheid